Pojd si zahrát

Cesta ke království jménem Šambhala

aneb

Nejprve cvič přípravné praxe.

Nebloudí-li mysl, je-li krocena šamathou, jsem připraven. Začínám takto, kontempací.

Vzácné a svobodné zrození Nestálost Příčina a následek Zlo samsáry
  je shrnuto v 18 základních bodech
a Milarepa přidal ještě 8 dalších bodů  
útočiště  ctné činy vedou ke štěstí
a nectné prohlubují utrpení  
  samsára je past  

Samsára je stav, kdy mysl je zotročena třemi jedy: touhou, nenávistí a nevědomostí.

Mysl nekontrolovatelně přechází z jednoho stavu do druhého vystavena nekonečnému proudu psychofyzických zkušeností, jejichž společným rysem je utrpení. Možnost, jak vyprostit mysl z bludného kruhu samsáry je kontemlativní praxe, jejíž zkrácený název zní

Čtyři připomínky.


The Four Reminders

Joyful to have
Such a human birth,
Difficult to find,
Free and well-favored.

But death is real,
Comes without warning.
This body
Will be a corpse.

Unalterable
Are the laws of karma;
Cause and effect
Cannot be escaped.

Samsara
Is an ocean of suffering,
Unendurable,
Unbearably intense.

Composed by the Vidyadhara Chögyam Trungpa Rinpoche
© 1974 by Chögyam Trungpa

Čtyři připomínky

Šťastné je disponovat

Tímto lidským zrozením

Těžko se získává

Svobodné a obdařené

Ale smrt je skutečná

Přijde bez varování

Toto tělo

Bude mrtvolou

Nezměnitelná

Jsou pravidla karmy

Příčině a účinku

Nelze uniknout

Samsára

je oceánem utrpení

Lhostejná

nesnesitelně působivá

Více viz na stránkách překladatelského výboru Nalanda (v angličtině).


Kontemplace předchází meditaci?